gildedag 1935

een memorabele dag

In 1935 werd, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de parochiekerk, door het Sint Barbara Gilde voor de eerste keer een gildedag georganiseerd. Het was de 2e gildedag van de "Gildebond Land van Cuijk".

Op de foto ziet u het Sint Barbara Gilde in de Marktstraat tijdens de optocht. Na de optocht vond op het feestterrein het vogelschieten en vendelzwaaien plaats. Er werd in die tijd geschoten met zogenoemde voorladers, waarbij door onbekende oorzaak een geweer afging en iemand dodelijk werd getroffen. Het slachtoffer was de heer Peters uit Boxmeer, de chauffeur van het gilde uit Sambeek. Even later waaiden alle tenten door een korte maar hevige cycloon omver.

Al met al dus een memorabele gildedag.