jubilarissen

meer dan twee eeuwen lid

We hebben maar liefst vier jubilea gevierd. In vogelvlucht passeren ze de revue. Van links naar rechts op de foto:

Harry Hattink, 40 jaar lid. Harry is onze bazuinblazer en was tot voor kort penningmeester, welke functie hij maar liefst 38 jaar heeft vervuld. Ook was hij onze gildekoning van 2011 tot 2014.

Harm Guelen, 25 jaar lid. Harm is onze hoofdman (voorzitter) en was jarenlang één van de vendeliers. Ook Harm is gildekoning geweest en wel van 2002 tot 2005.

Ben Kuijpers, 60 jaar lid en erebroeder sinds 2015. In al die tijd heeft Ben zoveel dingen voor het gilde gedaan, dat we dat hier niet kunnen opsommen. Hij is natuurlijk niet voor niets erebroeder. De meeste mensen kennen Ben als vaandrig van het Sint Barbara Gilde, waar zijn rode sjerp nog aan herinnert.

Joop Strik, 50 jaar lid. Joop is nu "gewoon" gildebroeder, maar was ooit ook vendelier. Ook was hij zeer actief betrokken bij vier gildefeesten en een federatietoernooi die in Ravenstein zijn georganiseerd. En bij de tweedehands goederenmarkten van het gilde was Joop altijd een zeer succesvol meubelverkoper.

Op de foto mist jubilaris Harrie Blom die 25 jaar lid is. Zijn jubileum kon door omstandigheden niet worden gevierd, maar daar wordt op een later moment aandacht aan besteed. En wat zeker nog vermeld moet worden, is dat Ben en Joop ondertussen respectievelijk al 62 en 52 jaar lid zijn, omdat het vieren van hun jubileum twee jaar is uitgesteld door de corona-crisis. Alles bij elkaar zijn de jubilarissen dus meer dan 200 jaar lid van het gilde.