Schieten en raden op de vogel door Sint Barbara Gilde

Op Hemelvaartsdag 2015 wist Koning Arnold van Zanten de vogel te verschalken.
Er waren 122 schoten nodig om de vogel uit de boom te laten tuimelen.
16 Personen hebben bij de actie Raden op de Vogel het juiste aantal schoten geraden.
De prijzen zijn geloot uit deze 16 personen, de uitslag hiervan is als volgt:

1e prijs    3612    € 50,00
2e prijs    3805    € 25,00
3e prijs    3635    € 10,00
4e prijs    3512    € 10,00

Deze geldprijzen zijn af te halen bij Harry Hattink
Drossaardstraat 4
Ravenstein

Alle anderen met 122 geraden schoten ontvangen een fles wijn geschonken door wijnkamerheessen.nl

Deze prijzen zijn gevallen op de loten:
01256 – 02471 – 03049
03325 – 03442 – 03590
03655 – 03669 – 03738
03825 – 03885 – 03949

Als u uw adres opgeeft via 0486-412108 of per e-mail stuurt naar secretaris@sintbarbaragilde.nl wordt deze fles thuisbezorgd.

Sint Barbara Gilde te Ravenstein installeerde nieuwe gildebroeder

Ravenstein – Het Sint Barbara Gilde installeerde op donderdag 4 december Henk Eikhout als nieuwe gildebroeder. Dat geschiedde t.o.v. het nagenoeg voltallige gilde tijdens een plechtige gildemis in de Sint-Luciakerk.

Henk Eikhout werd in het bijzijn van zijn echtgenote geïnstalleerd nadat hij de eed van trouw op het gildevaandel had afgelegd. Na de installatie was Henk Eikhout volwaardig gildebroeder en mag voortaan gildehoed en sjerp dragen en meedingen om de titel van gildekoning.
In de gildemis werd voorgegaan door onze Ravensteinse pastor Jacques Leo. Muzikaal werd de mis opgeluisterd door Sint Cecilia koor.
Vervolgens werd de eed van trouw aan kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd.
Na het koningsbier in de residentie van koning Arnold van Zanten was er een besloten feestavond voor de gildebroeders, -zusters en partners in het teerhuis 'Stadsherberg de Keurvorst.


Installatie Henk Eikhout

Op foto:
Staand v.l.n.r. Koning Arnold van Zanten, broeder Henk Eikhout, hoofdman Harm Guelen en pastor Jacques Leo tijdens de installatie.

In memoriam Geert van de Linden

Geert van der Linden

Na een langdurig ziekbed is 23 november Geert van der Linden overleden. Hij was pas 62 jaar en ruim 38 jaar broeder van het Ravensteinse Sint Barbara Gilde. Hij was een verwoed schutter binnen ons gilde. Met een nagenoeg voltallig gilde is hij op donderdag 27 november jl. ten grave gedragen.


Koning voor het Sint Barbara Gilde Ravenstein.


Op Hemelvaartsdag 29 mei 2014, bij de start van de traditionele Ravensteinse kermis, vond in Ravenstein het driejaarlijkse schieten om de titel van gildekoning plaats.
Na een simpele lunch werd gestart met het schieten. Koning Harry Hattink heeft zijn 'koningsperiode 2011-2014' er op zitten en heeft het koningszilver traditioneel voorafgaand aan het schieten 'aan de boom' gehangen.
Na afloop van het schieten was er een nieuwe gildekoning in de persoon van Arnold van Zanten. Pas sinds 2010 gildebroeder en nu al koning. Eerder was hij al tweemaal burgerkoning voordat hij tot het gilde toetrad.

De nieuwe koning werd, na het ‘beraad onder de boom’ overvendeld bij de schutsboom en bij zijn woning. Vervolgens was er gelegenheid om de nieuwe koning te feliciteren in het teerhuis 'Stadsherberg de Keurvorst’. Hiervoor was uiteraard een grote belangstelling.

 Koning Arnold van ZantenKoning Arnold van Zanten


Koningsdag 2014

Rob Bruggers burgerkoning en Henk Heessen dagkoning

Op de Bleek in Ravenstein werd op Koningsdag – zaterdag 26 april - weer geschoten om de titel van burgerkoning en dagkoning. Veel burgers en nagenoeg het voltallige gilde waren present.
De aanwezige ‘Vrienden van Sint Barbara’ ontvingen een speldje in de gildekleuren als teken van hun verbondenheid met het gilde. Dit gebaar werd door hen zeer gewaardeerd.
Daarnaast werden de nieuwe jeugdvendels gepresenteerd. Hiervoor waren financiële bijdragen ontvangen van Dorpsraad Ravenstein en het Legaat van Cooth.

Tijdens het schieten verhoogde stadsharmonie O.B.K. de feestvreugde door het geven van een licht concert.
Uiteraard speelde OBK het Wilhelmus dat massaal werd meegezongen. Ditmaal niet alleen t.g.v. de verjaardag van koning Willem Alexander, maar zeker ook voor gildetamboer Nico Verhoeven die daags ervoor onderscheiden werd als Lid van Oranje Nassau.

Na 78 schoten was het Rob Bruggers die de titel van burgerkoning voor zich opeiste. Even later werd tamboer Henk Heessen dagkoning met het 126ste schot. Beiden werden omhangen met het bij hun titel behorende zilver en werd hen een vendelgroet gebracht. Na de traditionele erewijn was het nog lang gezellig.

dagkoning Henk Heessen Burgerkoning Rob Bruggers

V.l.n.r.dagkoning Henk Heessen, burgerkoning Rob Bruggers