08-09-2019

Op 8 juni werd in Oss, op het terrein van het Sint Sebastiaan Gilde, gestreden om de titel gemeentekoning. Hier hadden de gilden uit Oss, Geffen, Huisseling en Ravenstein zich verzameld.

Voordat er geschoten kon worden, moest natuurlijk de schietvolgorde worden bepaald. Nadat iedereen zich had ingeschreven, werd de loting verricht door burgemeester Wobine Buijs. Bert Vleming bleek niet uit de hoge hoed te zijn gekomen en de burgemeester besloot dat Bert, die zich wel had ingeschreven, daarom als laatste aan de rij moest worden toegevoegd. Vervolgens moesten de gilden de boom nog even 'vrijen', dus in optocht liepen ze drie rondes rond de schutsboom. Een aantal gildebroeders hadden echter het idee dat dit erg lang duurde en dat ze wel vier rondes hebben gelopen. Nadat de kleurrijke vogel in de boom was gehangen, ging het schieten van start.

De burgemeester had de eer het eerste schot te mogen lossen, gevolgd door oud-gemeentekoning Tom Neve. In de tweede ronde begon het spannend te worden en was het uitgerekend Bert Vleming die als laatste schutter van de tweede ronde de vogel naar beneden haalde.

Nadat Bert was geïnstalleerd als nieuwe gemeentekoning werd de erewijn gedronken die door de gemeente Oss was aangeboden. En natuurlijk werd door het Sint Barbara Gilde ook het vrolijke lied "geel en blauw" gezongen.