Barbaradag Barbaradag

08-12-2017

Op 4 december, de naamdag van de Heilige Sint Barbara, werd de jaarlijkse patroonsdag van het Sint Brabara Gilde weer gevierd.

Het gilde vertrok in optocht door Ravenstein om de beschermheer en de Koning thuis op te halen, waarna we om 19:00 uur begonnen met een mis in de Garnizoenskerk. Het koor Sint Cecilia verzorgde de zang en tijdens de mis werd ook nog Vincent Verbraak geïnstalleerd als nieuwe gildebroeder. Na de mis werd buiten de eed van trouw vernieuwd door vaandrig Willem Hamers en de vendelgroet door Harm Guelen.

Vervolgens toog het gilde naar de residentie van Koning Ton van Winsen, waar het koningsbier al koud stond om gedronken te worden. Na werderom een korte tocht door Ravenstein werd teerhuis De Keurvorst bereikt. Hier vond de feestavond plaats met onder andere de jaarrede door Hoofdman Bert Vleming, en voordrachten van erebroeder Henny Kraayvanger en Henk Heessen.