Vriendendag Vriendendag Vriendendag Vriendendag Vriendendag Vriendendag

08-10-2017

Het Sint Barbara Gilde organiseerde, samen met enkele vrienden, de eerste “vriendendag”. Het gilde heeft ruim tachtig ‘vrienden van Sint Barbara’. Het werd tijd om de band tussen de vrienden en het gilde verder te versterken.

Na de ontvangst met koffie in teerhuis Stadsherberg de Keurvorst werden de aanwezigen door beschermheer Martin Jan van Mourik meegenomen in de geschiedenis van het gildewezen. Op een luchtige manier werden alle tijden doorlopen en werd ook een korte blik naar de toekomst geworpen. Na de presentatie verplaatste het gezelschap zich naar de schutsboom op De Bleek waar met het geweer op de klep kon worden geschoten. Verschillende vrienden zijn vaste schutters tijdens het jaarlijkse burgerkoningschieten op Koningsdag, maar op de klep schieten bleek toch wel iets anders te zijn dan op de houten vogel. Maar er is zeker ook wel raak geschoten en uiteindelijk werd mevrouw van de Vlugt uitgeroepen tot winnaar.

Voor de vrienden was er tevens de mogelijkheid om een trom of vendel ter hand te nemen. Met name bij het vendelen kwamen de vrienden er achter dat vendelen toch meer voeten in de aarde heeft dan vaak gedacht wordt. Het vendel heeft een behoorlijk gewicht en het viel dan ook niet mee om een rondje te draaien.

Na het schieten, trommen en vendelen werd de middag afgesloten met een gezellig onderonsje in De Keurvorst. Alle aanwezigen waren van mening dat het een geslaagde middag was die zeker een vervolg moet krijgen.